Brompton är mer än en cykel – den är en transportlösning!

En Brompton-cykel låter användaren variera och anpassa sina resor. Den möjliggör miljövänligt, effektivt och roligt resande trots t.ex dålig stadsplanering eller dåligt väder.

Eftersom man mer eller mindre alltid kan ta cykeln med sig utsätter man den heller inte för cykeltjuvars blick.

Se Bromptons hemsida för mer info. Där finns också möjligheten att bygga sin egen Brompton.